conference logo design for a psychoanalytic event in belgrade

EFPP Konferencija

Brend identitetWebsite dizajn

KLIJENT

Događaj: međunarodna konferencija za psihoanalitičnu psihoterapiju

OBIM RADA

 • Logo
 • Sertifikat
 • Kartice sa imenom
 • Flajer i poster
 • Knjiga konferencije
 • Materijali za učesnike
 • Obeležavanje prostora
 • Website
 • UI/UX dizajn

TIM

 • kreativna direkcija i dizajn – Sofija Marjanović
 • izrada sajta – Stefan Trbojević
 • fotograf događaja – Boško Bunuševac
logo design for a group analytic conference in belgrade

logo dizajn

inspiracija za dizajn loga je bila tema konferencije: „Izazov društvene traume: unutrašnji svetovi spoljašnjih stvarnosti“. ikonica loga predstavlja osobu koja promišlja svet i svet koji oblikuje osobu.

efpp conference in bekgrade branding - conference attendee merch

materijal za konferenciju za učesnike

efpp conference brand design - photo of a few attendees looking at the signage wearing the conference materials

kartice sa imenom

iskoristili smo boje brenda za određene kartice kako bi učesnici mogli lakše da razaznaju učesnike od volontera i drugih članova tima.

efpp conference big signage wall with event programme, floor maps etc

dizajnirali smo baner dugačak pet metara koji je sadržao program konferencije, mape i druge informacije korisne učesnicima.

efpp conference brand design - photo of a big signage wall on the venue with event programme, floor maps etc

program konferencije je zahtevao istovremeno korišćenje 20 različitih sala i prostorija, na tri različita sprata. stoga je bilo potrebno osmisliti razne banere i putokaze. uz to, osmišljene su mape spratova – jasne za razumevanje – koje su se nalazile u knjizi konferencije kao i u samom prostoru, kako bismo pomogli učesnicima u orijentisanju kroz mesto održavanja događaja.

efpp conference branding - conference attendee material, tote bag with notebook, conference book, certificate of attendance, ID badge and pencil, all branded

knjiga konferencije i drugi materijali

efpp conference cover book design - photo of a woman holding the book

conference book design inside pages og a conference timetable

dizajn knjige

najizazovniji deo dizajna knjige bio je dizajn programa događaja. događaj je zauzimao više od 20 različitih prostorija istovremeno, na tri različita sprata. uz modifikacije, ovaj dizajn programa je korišćen i za baner koji se nalazio u prostoru događaja.

efpp conference in belgrade t-shirt design, black with yellow logo and white with black logo design

dizajn majica

website design for a conference in belgrade - website demonstration on a mac

sajt konferencije

glavni ciljevi sajta bili su:

 • omogućiti zainteresovanim ljudima da se prijave za događaj i/ili da zavedu abstrakt.
 • učiniti najvažnije informacije o događaju jasnim i lakim za pronalaženje.
 • omogućiti učesnicima planiranje puta i boravka kroz pružanje svih potrebnih informacija na sajtu.
 • izazvati osećanja u skladu s temom događaja.
 • privući nove, mlađe učesnike u cilju širenja zajednice glavnog organizatora.
website design for a conference in belgrade - four website sections of a one page website

neki od odeljaka na sajtu

conference website design - demonstration of an online registration form

online formular za prijavljivanje

jedan od najzanimljivijih delova dizajna sajta bio je zadatak pojednostavljivanja i dizajn online formulara za prijavljivanje za dve različite vrste prijave.

efpp conference - photo of a branded stand and poster behind one of the main event speakers

efpp conference design - icon of the logo design on transparent background