EGATIN

Vizuelni identitetWebsite dizajn

KLIJENT

EGATIN – Evropska mreža institucija grupne analize

OBIM RADA

 • Logo
 • Dizajn ikonica
 • Vizuelni identitet
 • Dizajn system
 • Website dizajn
 • Organizacija sadržaja
 • UI/UX dizajn

TIM

 • kreativna direkcija i dizajn – Sofija Marjanović
 • izrada sajta – Stefan Trbojević

O PROJEKTU

Uvod:

EGATIN je organizacija osnovana pre više od 30 godina i bila joj je potrebna promena u vidu redizajna loga i web sajta. Kako je logo jedini vizuelni simbol organizacije klijent nije želeo da se u potpunosti promeni već da ostane prepoznatljiv ali da bude moderniji.

Web sajt je bio napravljen u devedesetim i bila mu je potrebna potpuna promena kako bi mogao da pomogne EGATINU da ostvari svoje ciljeve.

Ciljevi:

Doneti veću vidljivost EGATIN organizaciji, njenim ciljevima i aktivnostima kako bi se privukla mlađa generacija koja bi učestvovala u njihovim događajima i kako bi EGATIN stekao nove članove.

Na osnovu razgovora sa članovima komitetima, saznali smo da korisnici dolaze na sajt kako bi:

 • Saznali više o EGATIN organizaciji
 • Našli članove EGATIN mreže u svojoj blizini

VIZUELNI IDENTITET

EGATIN logo i varijacije loga

Vizuelni identitet je u potpunosti inspirisan novim logo dizajnom. Logo dizajn se sastoji od krugova koji su međusobno povezani i zajedno formiraju slovo „E“.

Iz loga su iskorišćene boje, krugovi i karike kao osnove vizuelnog identiteta koji se lako mogu uklopiti međusobno i formirati zanimljive vizuale za digitalne i štampane materijale.

Boje brenda

egatin visual identity - various implementation of design elements: flyer design, book cover and log in modal

Primena elemenata vizuelnog identiteta.

egatin logo design animation

Animacija logo dizajna na web sajtu

WEB DIZAJN I DIZAJN SISTEM

Oslanjajući se na novi vizuelni identitet napravila sam dizajn sistem za web sajt.

CTA sekcija koja se nalazi pre footera.

Glavna navigacija web sajta.

egatin website design project - pages details

Najvažnije strane web sajta su početna, strana članova i strana za događaje.

Početna strana

Hero sekcija početne strane je posvećena sledećem događaju u organizaciji EGATIN-a. Sledeća sekcija usmerava korisnike na tri najtraženije informacije. A treća sekcija je interaktivna mapa mreže članova. Nakon nje se nalazi CTA sekcija koja se ponavlja na svakoj strani, ali sa različitim CTA dugmetom.

egatin visual identity and website design - dotted map with members marked on it

Mapa članova

Tačke na ovoj mapi sveta označavaju svaku državu u kojoj se nalaze članovi EGATIN-a. Prelaskom preko ovih tačaka otvara se tooltip gde se mogu videti informacije o članovima unutar te države.

Mapa olakšava korisnicima da brzo vizuelno steknu predstavu koliko je velika mreža članova. Takođe, na ovaj način korisnici koji traže članove u svojoj državi mogu lako i brzo da dođu do željene informacije, i to na interaktivan način.

egatin website project - popup design closeup

Strana članova organizacije

EGATIN članovi i njihove informacije su jedan od najvažnijih sadržaja na sajtu, pa je tako i ovoj strani posveđeno puno pažnje i razmišljanja. Ljudi često dolaze na sajt kako bi našli organizaciju koja je član jer žele da idu na edukaciju kod članova u svojoj državi. Zato smo želeli da dodatno olakšamo korisnicima pretragu članova na ovoj strani.

Rešenje je bilo da dodamo filter na vrhu strane, preko kojeg korisnici mogu da pretražuju članove na osnovu njihovog tipa članstva i na osnovu države u kojoj se nalaze.

egatin website design project filter demonstration

Filter koji omogućava razvrstavanje članova po zemljama i tipu članstva

egatin website project - popup design closeup for committee members

Stranica komiteta i popup za kontakt informacije pojedinačnih članova komiteta

egatin logo design colorful variation