Eksenia

Product dizajnWebsite dizajn

KLIJENT

Eksenia - Aplikacija za PMS i menadžer kanala prodaje

OBIM RADA

 • UI/UX
 • Dizajn Sistem
 • Dizajn mobilne aplikacija
 • Web Dizajn
 • Dizajn Ikonica
 • Ilustracije

TIM

 • kreativna direkcija i dizajn – Sofija Marjanović
 • backend – Bojan Petrović
 • frontend – Đorđe Petrović
 • konsultant – Jovan Rosić
 • izrada mobilne aplikacije – Jovan Hrnjak

O PROJEKTU

Uvod:

Eksenia je PMS i menadžer kanala prodaje. Oni nude softverska rešenja za upravljanje smeštajnih objekata. Njihova misija je da se pomoću inovativne tehnologije vremenski zahtevni administrativni poslovi svedu na minimum.

Ja sam postala deo tima kada su već imali MVP koji se testirao. Bila jedini dizajner u timu i morala sam da pređem, naučim i analiziram celu aplikaciju kako bih videla gde postoje mogućnosti za poboljšanje UX i UI dizajna. Kako je ovo bio moj prvi susret sa sličnim aplikacijama morala sam dosta da istražujem tržište i konkurenciju.

Ograničenja:

 • Postojala je jasna ideja o korisnicima aplikacije. Oni su manje tehnološki obrazovani, navikli su na rad u programima kao što je Excel i ne vole da uče nove programe. To smo imali na umu totkom celog projekta i na to smo se vraćali pri donošenju odluka. Jedan od osnivača je i korisnik, što je bilo jako korisno tokom razgovora.
 • Drugo ograničenje je bio rok od 2 meseca. S obzirom na to i na prethodno ograničenje, pokušavala sam da osmislim dizajn koji je jednostavan za korisnike ali i moji se lako može modifikovati i iskoristiti na više mesta u aplikaciji.

User flow za web aplikaciju

Task flow za web aplikaciju – Dodavanje nove rezervacije

DIZAJN SISTEM / VIZUELNI DIZAJN

Na dizajn sistemu sam radila paralelno sa dizajnom aplikacije, zato je bilo dosta izmena u sistemu tokom procesa razvijanja aplikacije.

Eksenia je već imala spreman logo i primarnu boju brenda (ljubičasta). Te elemente sam iskoristila kao osnovu za razvoj ostatka vizuelnog sistema i dizajn sistema.

Sve ikonice za navigaciju su dizajnirane specifično za aplikaciju.

Elementi za navigaciju i za web i mobilnu aplikaciju.

Buttons i drugi elementi korišćeni za navigaciju, tabele i forme.

Kartice za stranu Kalendar i baneri za poruke.

Stanja za polja za popunjavanje.

PRODUCT DIZAJN

Dashboard (Pregled)

Nakon logovanja, ovo je prvi ekran. Dashboard pruža pregled trenutnih gostiju, najnovijih rezervacija, dolazaka i odlazaka iz objekta. Veći deo od 5 sekcija na ovoj strani je napravljeno pomoću tabela koje su jedan od osnovnih elemenata aplikacije. Neke sekcije imaju dodatne funkcionalnosti kao što su boksovi za čekiranje gostiju i sortiranje pregleda tabele.

Kalendar

Ova strana je bila najveći izazov za dizajn jer je postojalo dosta funkcionalnosti koje smo mogli da dodamo, ali smo takođe morali da imamo na umu i jednostavnost korišćenja. Ovo je strana na kojoj korisnici provode najviše vremena. Rezervacije, cene i zatvaranje jedinica su mogli da se edituju i dodaju direktno preko kalendara i on pruža najbolji pregled dostupnosti i cena pri organizaciji objekta.

Modali/Forme

Svaka rezervacija, cena, gost i podešavanja su dizajnirane koristeći elemente forme. Forma je pored tabela drugi najvažniji element za dizajn. Imali smo dosta izmena pokušavajući da dođemo do najboljeg rešenja za izgled polja za unos, sekcija forme, i poziciju za buttons. Bilo je neophodno da forme mogu jednostavno modifikuju i koriste na različitim mestima u aplikaciji, kao i na manjim rezolucijama.

Postoje UX problemi koje nismo uspeli da rešimo uz ograničenja koja smo imali i morali smo da napravimo kompromise. Na primer, nisu svi tabovi u formi obavezni, ali neki su uslov za sledeći, i zato nismo mogli da napravimo gladak proces popunjavanja, već se mora ručno svaka promena sačuvati i ručno otvoriti sledeći tab.

Mobilna aplikacija

Godinu dana nakon završetka we aplikacije, napravljena je Android mobilna verzija. Ona je jednostavnija po opcijama za korisnike i oslanja se na dizajn web aplikacije.

WEB DIZAJN

Nakon završene web aplikacije takođe sam radila na dizajnu vrlo jednostavnog one-page sajta.

Ilustracije za web sajt.